POZNEJ VÍC SEBE I SVOU VÍRU
ZAŽIJ POVZBUZUJÍCÍ PROSTŘEDÍ
ZÍSKEJ DŮLEŽITÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI
POTKEJ INSPIRATIVNÍ LIDI
PROHLUBUJ VZTAH S BOHEM
A DOVOL MU POZVEDNOUT SVŮJ ŽIVOT
 .