Organizace

Kurz je dvouletý. Každý rok zahrnuje 6 víkendů (úvodní víkend prvního roku je "prodloužený"). O letních prázdninách po prvním roce, je 4 denní pobyt (+ příjezdový a odjezdový den) mimo Prahu.
Kvůli tomu, aby měl celý kurz nějaký smysl, aby vám opravdu něco dal a také  kvůli "kompaktnosti" celé skupiny, je přihlášení závazné a vyžaduje se účast na každém víkendu i letním výjezdu.  

Vedete či se podílíte se na vedení společenství, táborů apod. nebo se na to chystáte? I vám velmi doporučujeme absolvování tohoto kurzu, který poskytne nezbytný osobnostní a duchovní základ pro vaši službu. Na tento základní kurz budou navazovat další kurzy s různým zaměřením, mj. vhodné zejména pro vedoucí. Po dohodě lze do některého z navazujících kurzů vstoupit již po prvním roce LIFTu.   

Termíny

V druhém roce kurzu jsou pro sezónu 2018/19
stanoveny tyto termíny

LIFT (8) 9.-11.11.2018
LIFT (9) 11.-13.1.2019
LIFT (10) 22.-24.2.2019
LIFT (11) 22.-24.3.2019
LIFT (12) 10.-12.5.2019

Cena kurzu

To víte, všechno něco stojí a tak je potřeba do společné kasy vložit i nějaký ten peníz. Za celý kurz se platí poplatek 2000 Kč (platí se na začátku kurzu). Tyto peníze pokrývají materiály, lektorné a náklady spojené s pronájmem prostor. Při každém víkendu se navíc vybírá 200 Kč určených na stravu a bezprostřední výdaje během víkendu. Při celkovém počtu 12 víkendů to vychází necelých 370 Kč/na víkend. Pobyt na letním výjezdu se platí zvlášť. Vyjde zhruba na 1000 Kč.

POZOR: Naším přáním je, aby cena nebyla překážkou pro vaší účast. Moc prosíme, dejte nám naprosto bez obav vědět, pokud je pro vás částka příliš vysoká. Je možné se domluvit na individuálním řešení. Umožňujeme např. rozložení platby na několik splátek, nahrazení části poplatku zapojením se do nějaké potřebné práce apod.


Místo konání

Víkendová setkání probíhají v centru Nazaret, v příjemném prostředí, které je v naší diecézi určeno primárně pro aktivity mladých lidí.

Kostelní náměstí 16, Praha 4 - Kunratice, 148 00
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .