Organizace

Kurz je dvouletý. Každý rok zahrnuje 6 víkendů (úvodní víkend prvního roku je "prodloužený", o podzimních prázdninách). O letních prázdninách po prvním roce, je 5 denní pobyt (+ příjezdový a odjezdový den) mimo Prahu.
Kvůli tomu, aby měl celý kurz nějaký smysl, aby vám opravdu něco dal a také  kvůli "kompaktnosti" celé skupiny, je přihlášení závazné a vyžaduje se účast na každém víkendu i letním výjezdu.  

Vedete či se podílíte se na vedení společenství, táborů apod. nebo se na to chystáte? I vám velmi doporučujeme absolvování tohoto kurzu, který poskytne nezbytný osobnostní a duchovní základ pro vaši službu. Na tento základní kurz budou navazovat další kurzy s různým zaměřením, mj. vhodné zejména pro vedoucí. Po dohodě lze do některého z navazujících kurzů vstoupit již po prvním roce LIFTu.   

Termíny

LIFT (1) 25. - 30. 10. 2019
LIFT (2) 22. - 24. 11. 2019

LIFT (3) 13. - 15. 12. 2019
LIFT (4) 7. - 9. 2. 2020

LIFT CAMP (5) 23. - 28. 8. 2020

LIFT (6) 2. - 4. 10. 2020
LIFT (7) 28.10. - 1. 11. 2020

LIFT (8) 11. - 13. 12. 2020

LIFT (9) 5. - 7. 2. 2021

LIFT (10) 12. - 14. 3. 2021

LIFT (11) 23. - 25. 4. 2021

LIFT (12) 21. - 23. 5. 2021 

Cena kurzu

To víte, všechno něco stojí a tak je potřeba do společné kasy vložit i nějaký ten peníz. Za celý kurz se platí poplatek 3000 Kč (platí se na začátku kurzu). Tyto peníze pokrývají materiály, lektorné a také částečně náklady spojené s organizací kurzu. Při každém víkendu se navíc vybírá 300 Kč určených na stravu a bezprostřední výdaje během víkendu. Pobyt na letním campu pokrývá účastnický poplatek, výše příspěvku na jídlo a bezprostřední výdaje během campu bude ještě upřesněna.

POZOR: Naším přáním je, aby cena nebyla překážkou pro vaší účast. Moc prosíme, dejte nám naprosto bez obav vědět, pokud je pro vás částka příliš vysoká. Je možné se domluvit na individuálním řešení. Umožňujeme např. rozložení platby na několik splátek, nahrazení části poplatku zapojením se do nějaké potřebné práce apod.


Místo konání

Víkendová setkání probíhají v centru Nazaret, v příjemném prostředí, které je v naší diecézi určeno primárně pro aktivity mladých lidí.

Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha 4 - Kunratice
 .